AUD/SEK

6.8291

Cao: 6.8291

Thấp: 6.8291

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/ZAR 12.22210000
AUD/JPY 101.93 -0.93%
NOK/SEK 0.97813 0.61%
AUD/SGD 0.88481000
AUD/CHF 0.5853 -0.63%
AUD/USD 0.6600 -0.21%
AUD/NZD 1.1115 0.14%
AUD/CAD 0.9095 -0.2%
EUR/RUB 86.94400000

FAQ