AUD/JPY

106.71

-0.35%

Cao: 107.02

Thấp: 106.65

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.71 0.78 0.8 1.5

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/CAD 0.9240 -0.05%
AUD/SEK 6.82910000
AUD/DKK 4.49390000

FAQ