Đối tác

Chương trình đối tác của FIBO Group là gì?

Một Đối tác nhận hoa hồng hàng tháng để giới thiệu các khách hàng mới cho Công ty FIBO Group. Càng nhiều khách hàng cũng như hoạt động giao dịch của họ càng nhiều thì hoa hồng mà Đối tác sẽ nhận được càng cao. Sau khi được một Đối tác giới thiệu, một khách hàng sẽ được gắn kết dữ liệu với Đối tác đó trong suốt thời gian Đối tác làm việc với Công ty FIBO Group.

 • Các điều khoản hợp tác linh hoạt và minh bạch. Phù hợp với từng cá nhân.
 • Nhiều tài liệu PR cho trang web của bạn có thể xem trong mục "Tài khoản cá nhân" của bạn.
 • Không có hạn chế đối với việc rút tiền và tính hoa hồng.
 • Báo cáo trực tuyến về giao dịch và thanh toán hoa hồng của khách hàng.
 • Các Đối tác nhận được các mức hoa hồng cạnh tranh cho mỗi giao dịch của các khách hàng họ đã giới thiệu.
 • Thủ tục đăng ký hết sức đơn giản.
 • Khách hàng được liên kết với Đối tác trong toàn bộ thời gian hợp tác.
 • Thanh toán hoa hồng hàng ngày mà không có giới hạn rút tiền.

Các loại chương trình

IB PIP

Chương trình Đối tác "Phần trăm IB" tính toán hoa hồng IB theo pip
Hoa hồng của Đối tác thay đổi từ 1 pip trở lên cho mỗi giao dịch hoàn thành

IB Percent

Chương trình Đối tác "Phần trăm IB" tính toán hoa hồng IB như là một tỷ lệ phần trăm của mức chênh lệch giá
Hoa hồng của Đối tác thay đổi từ 30% mức chênh lệch giá trở lên cho mỗi giao dịch hoàn thành

Đại lý môi giới PAMM

Một đại lý môi giới PAMM nhận thù lao để thu hút các nhà đầu tư vào các Tài khoản được quản lý (PAMM). 

 •     Thủ tục đăng ký nhanh chóng và đơn giản.
 •     Đại lý Pamm nhận thù lao mà không cần giao dịch và đầu tư.
 •     Xếp hạng trực tuyến các Tài khoản được quản lý (PAMM). 

Tiền thù lao của Đại lý PAMM sẽ được xác định bởi Thư đề nghị (Offer) và được tính như là một phần trong số tiền thù lao của Nhà quản lý PAMM.

Số liệu thống kê minh bạch của các Tài khoản được quản lý (PAMM) và thông tin cơ bản về Tài khoản được quản lý (tiền tệ, phí dành cho Nhà quản lý, tổng và lợi nhuận theo ngày, Thư đề nghị, v.v.)

Nhà đầu tư được coi là đã được chỉ định cho Đại lý PAMM trong trường hợp anh ta nhấp vào liên kết giới thiệu của Đại lý PAMM và đầu tư tiền của mình vào tài khoản được quản lý lần đầu tiên. Nhà đầu tư được chỉ định cho Đại lý PAMM ngay cả khi anh ta đầu tư tiền của mình vào một Tài khoản được quản lý PAMM khác ban đầu.

Thông tin thêm về chương trình

Trình cấp tin

Trình cấp tin là một khối thông tin cập nhật tự động mà bạn có thể dễ dàng tích hợp vào trang web của mình.

Tập đoàn FIBO cung cấp các trình cấp tin sau:

 •     Các cặp tiền tệ, lịch sự kiện kinh tế.
 •     Dự báo phân tích thị trường Forex.
 •     Số lượng và khối lượng của các giao dịch mở trên các cặp tiền tệ. 

Rất dễ dàng tích hợp một trình cấp tin. Tất cả những gì bạn phải làm chỉ là lựa chọn thông số trình cấp tin và sao chép/dán mã của nó vào mã trang web của bạn.

Dịch vụ này là miễn phí, chỉ có một điều kiện là bạn sẽ phải cung cấp một liên kết đến trang web của chúng tôi.
 

FAQ