Dịch vụ PAMM

Thu nhập bổ sung không giới hạn

Tài khoản được quản lý quỹ PAMM – lợi nhuận gia tăng dành cho Nhà đầu tư và Nhà quản lý.

Tài khoản được quản lý quỹ PAMM – đây là một hình thức quản lý tài sản hộ, trong đó Nhà quản lý sẽ thực hiện các giao dịch sử dụng toàn bộ tiền có trong quỹ. Việc phân chia lợi nhuận hay thua lỗ giữa những người tham gia sẽ theo tỉ lệ, phụ thuộc vào số tiền đã tham gia và Đề nghị đầu tư của quỹ.

Cách thức hoạt động

 1. Một nhà giao dịch đăng ký làm Nhà quản lý quỹ và có thể mở một hoặc nhiều quỹ PAMM.
 2. Nhà đầu tư đăng ký và hoàn thiện tài khoản với FIBO Group, sau đó lựa chọn một hoặc nhiều quỹ PAMM để đầu tư bằng các chuyển tiền vào đó.
 3. Ở cuối mỗi chu kỳ đầu tư, lãi lỗ sẽ được phân chia cho Nhà quản lý, Nhà đầu tư theo tỉ lệ góp vốn.

Tài khoản được quản lý quỹ PAMM – lợi nhuận gia tăng dành cho Nhà đầu tư và Nhà quản lý.

Tài khoản được quản lý quỹ PAMM – đây là một hình thức quản lý tài sản hộ, trong đó Nhà quản lý sẽ thực hiện các giao dịch sử dụng toàn bộ tiền có trong quỹ. Việc phân chia lợi nhuận hay thua lỗ giữa những người tham gia sẽ theo tỉ lệ, phụ thuộc vào số tiền đã tham gia và Đề nghị đầu tư của quỹ.

 1. Số tiền của Nhà quản lý trong quỹ là $ 720.
  Trong đó:
  $ 600 (60% * $ 1 000) – lãi trực tiếp từ tiền
  đầu tư
  $ 120 (30% * $ 400) – phí nhận được theo Đề nghị được tính từ lãi của các Nhà đầu tư
 2. Lợi nhuận của Nhà đầu tư ở cuối chu kỳ
  là $ 280.
  Được tính từ lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn trong quỹ (40% от $ 1 000) trừ đi phí của nhà quản lý
  theo như Đề nghị:
  $ 400 - 30% * $ 400 = $ 120

Tính toán thua lỗ

Thua lỗ, cũng như lợi nhuận được chia theo tỉ lệ góp vốn của các Nhà đầu tư và Nhà quản lý.
Tổng lỗ $ 200
$ 120 (60% от $ 200) – lỗ theo tỉ lệ của Nhà quản lý
$ 80 (40% от $ 200) – lỗ theo tỉ lệ của Nhà đầu tư$ 200
tổng lỗ trong một chu kỳ đầu tư
$ 2 000
toàn bộ số tiền có trong quỹ vào đầu chu kỳ

 1. Số tiền của Nhà quản lý trong quỹ là $ 720.
  Trong đó:
  $ 600 (60% * $ 1 000) – lãi trực tiếp từ tiền
  đầu tư
  $ 120 (30% * $ 400) – phí nhận được theo Đề nghị được tính từ lãi của các Nhà đầu tư
 2. Lợi nhuận của Nhà đầu tư ở cuối chu kỳ
  là $ 280.
  Được tính từ lợi nhuận theo tỉ lệ góp vốn trong quỹ (40% от $ 1 000) trừ đi phí của nhà quản lý
  theo như Đề nghị:
  $ 400 - 30% * $ 400 = $ 120

Ở cuối mỗi chu kỳ đầu tư, Nhà đầu tư có thể:


Phương án 1

Rút toàn bộ tiền
(vốn lẫn lãi))

Phương án 2

Chỉ rút lãi,
và giữ nguyên vốn

Phương án 3

Để lãi lại và gộp vào vốn nhờ đó
tăng vốn đầu tư cho chu kỳ tiếp theo

Lợi thế tương hỗ

Nhà quản lý
Mở tài khoản thực
Cơ hội sử dụng kinh nghiệm và kiến ​​thức của họ để tạo ra thu nhập cao hơn.
Thù lao phụ thuộc vào việc quản lý thành công và khối lượng vốn thu hút được từ các Nhà đầu tư.
Thu hút số lượng Nhà đầu tư không hạn chế và xác định số tiền và thời hạn đầu tư tối thiểu.
Giao dịch được thực hiện trên một tài khoản giao dịch mà không có hệ thống kế toán phức tạp.
Nhà đầu tư
Mở tài khoản thực
Tiền thù lao của Nhà quản lý chỉ được tính trong trường hợp thu nhập từ giao dịch được tạo ra có kết quả dương.
Cơ hội kiếm thu nhập mà không cần phải là chuyên gia về FOREX và CFD.
Không ai có cơ hội rút tiền ngoài bản thân Nhà đầu tư.
Lựa chọn giữa hàng trăm Nhà quản lý và đầu tư vào bất kỳ số lượng PAMM nào.

Các thao tác nạp và rút tiền, phân bổ chính xác và kịp thời lợi nhuận đầu tư và phí nhà quản lý được kiểm tra và đảm bảo thực hiện bởi FIBO Group.

Xếp hạng các quỹ PAMM

Cấu hình
Tên Số ngày hoạt động Tổng lợi nhuận % Yếu tố lợi nhuận Mức rủi ro Các khoản đầu tư
24 Disco % 977 520,43 1,66 Rủi ro trung bình $2 080,63
17 oussamanmr_1764767 40 272,21 1,20 Rủi ro cao $3 722,09
3 No Time To Die % 841 241,74 1,09 Rủi ro cao $93 448,23
20 trends % 1661 185,08 1,27 Rủi ro cao $2 635,33
9 MAX Invest Capital % 1866 167,53 3,48 Rủi ro cao €20 740,30
19 SIGMA-2023 % 841 162,18 2,59 Rủi ro cao $2 704,35
10 25 MasoudN 193 118,27 1,45 Rủi ro trung bình $21 480,78
2 FOREX METALL % 192 112,89 1,13 Rủi ro cao €107 396,44
26 Koban_1766266 12 97,96 1,66 Rủi ro cao $1 979,63
33 jaju_1628260 3400 96,68 2,94 Rủi ro cao $1 052,93
8 Ivory % 191 93,13 1,73 Rủi ro cao $24 172,05
37 adrian_1753044 320 89,66 3,39 Rủi ro cao $979,11
31 erik_1763932 61 69,90 1,38 Rủi ro cao $1 095,91
14 GPMA invest % 609 68,37 8,08 Rủi ro trung bình €10 137,61
35 MMA_1750813 369 61,03 2,37 Rủi ro cao $1 000,00
29 Cronos % 3801 58,05 1,01 Rủi ro cao $1 850,00
18 Trade house % 16 55,40 4,36 Rủi ro trung bình $2 977,61
22 Hydrogen % 1253 36,02 1,20 Rủi ro cao $2 497,96
36 mjgh66_1755845 278 32,25 1,23 Rủi ro cao $1 000,15
32 haffeez_1765595 26 23,33 4,11 Rủi ro thấp $1 055,06
Xem thêm Toàn bộ bảng

Bạn là đại lý? Bạn là một đại lý PAMM!

Chương trình "Đại lý PAMM" là một chương trình được thiết kế để thu hút các nhà đầu tư vào Tài khoản được quản lý PAMM. Nhà quản lý chia sẻ thù lao quản lý của họ với các Đại lý đã giới thiệu các nhà đầu tư mới về với họ.

 1. Một Nhà quản lý có thể tận dụng lợi ích từ chương trình này, vì khối lượng tài sản được họ quản lý càng lớn sẽ gia tăng lợi ích cho họ.
 2. Một Đại lý PAMM cũng có thể hưởng lợi từ chương trình này vì một khi khách hàng đầu tư vào Tài khoản được quản lý quỹ PAMM, đại lý sẽ nhận được khoản phí hoa hồng trong suốt thời gian số tiền của nhà đầu tư nằm trong PAMM.
 3. Số tiền thù lao của Đại lý của PAMM được quy định trong Thư đề nghị (Offer) và được tính như là một phần trong số tiền thù lao của Nhà quản lý.

FAQ