Những lợi thế của MT5 NDD là gì?

Các Tài khoản MT5 NDD được thiết kế cho nền tảng giao dịch phổ biến Meta Trader 5. Nó kết hợp những ưu điểm của các nền tảng giao dịch trước đó và phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong ngày và giao dịch tự động EA (expert advisor). Hơn nữa, nó chứa đựng công cụ "độ sâu thị trường" (Market Depth) được cài đặt sẵn cung cấp cho các nhà giao dịch tình hình thị trường trực tuyến. Trên các tài khoản MT5 NDD, các cặp tiền tệ có sẵn, cũng như CFD trên kim loại, tiền điện tử và cổ phiếu Mỹ.Khi mở tài khoản MT5 NDD, bạn được lựa chọn giữa hệ thống tính toán netting và hedging.

Thông tin chi tiết khác

Với hệ thống netting để tính toán cho các vị thế mở (Netting), một nhà giao dịch chỉ có thể có một vị thế - để mua hoặc bán, cho một công cụ. Mở một vị thế lệnh mới theo cùng một hướng dẫn đến sự tổng gộp của nó với vị thế lệnh trước đó. Nếu các vị thế được mở theo các hướng khác nhau (mua và bán), thì kết quả là chúng đóng lẫn nhau hoặc đóng một phần lệnh nhỏ hơn.

Với hệ thống tính toán hedging cho các vị thế mở (Hedging), một nhà giao dịch có thể mở bất kỳ số lượng vị trí nào theo bất kỳ hướng nào - mỗi vị trí trong số chúng sẽ được tính riêng. Ví dụ, khi mở một vị thế mới theo hướng ngược lại, kết quả các giao dịch sẽ bị khóa lẫn nhau. Khi mở một vị trí theo một hướng đã có, nó sẽ được tính đến một cách riêng biệt (nó sẽ không được tổng hợp với hướng trước đó) và chúng có thể được đóng theo bất kỳ thứ tự nào. Hệ thống hedging thích hợp cho các nhà giao dịch sử dụng khóa và giao dịch đồng thời với một số lệnh trong chiến lược giao dịch của họ.

Việc lựa chọn hệ thống tính toán netting hoặc hedging sẽ xuất hiện khi mở một tài khoản MT5 trong Tài khoản Cá nhân.


Nền tảng Meta Trader 5 là kết quả phát triển của sản phẩm Meta Trader. Meta Trader 5 là một chương trình vượt trội cho các nhà giao dịch thành công. Bạn có thể khai thác các cơ sở phân tích cao cấp, bao gồm “độ sâu thị trường” (Market Depth) cho phép các nhà giao dịch đánh giá tình hình thị trường hiện tại và đưa ra các dự báo chính xác. Các lệnh thị trường được thực hiện tại giá thị trường tốt nhất từ các nhà cung cấp thanh khoản (ngân hàng lớn trên toàn thế giới) khi lệnh được truyền đến hệ thống giao dịch điện tử, nơi nó sẽ được thực hiện với công nghệ NDD (Không có bàn giao dịch).

Ngoài ra Meta Trader 5 cũng mang lại cho bạn khả năng giao dịch tự động.Các Thông số Hợp đồng

Thiết lập

Tỷ lệ đòn bẩy

Hiển thị tài sản thế chấp

Hiển thị giá trị điểm

Cặp tiền tệ Chênh lệch điển hình Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp3 Giá trị 1 point Phí Giờ giao dịch EET4
Long Short
AUD/CAD 1 100 -0,21 -0,16 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CAD 3 AUD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/CHF 1 100 0,33 -0,69 100 000 AUD 100 000 AUD 10 CHF 3 AUD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/JPY 1.1 100 0,83 -1,61 100 000 AUD 100 000 AUD 1 000 JPY 3 AUD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/NZD 2 100 -0,49 -0,01 100 000 AUD 100 000 AUD 10 NZD 3 AUD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/USD 0.7 500 -0,29 0,05 100 000 AUD 100 000 AUD 10 USD 3 AUD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
CAD/JPY 1.5 100 1,11 -1,78 100 000 CAD 100 000 CAD 1 000 JPY 3 CAD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
CHF/JPY 1.2 100 0,17 -1,01 100 000 CHF 100 000 CHF 1 000 JPY 3 CHF 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/AUD 1.1 100 -0,8 -0,2 100 000 EUR 100 000 EUR 10 AUD 3 EUR 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/CAD 1.5 100 -0,63 -0,01 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CAD 3 EUR 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/CHF 1.1 300 0,43 -0,94 100 000 EUR 100 000 EUR 10 CHF 3 EUR 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
Toàn bộ bảng
Thiết lập

Tỷ lệ đòn bẩy

Chênh lệch điển hình Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp3 Giá trị 1 point Phí Giờ giao dịch EET4
Long Short
XAG/USD 1.2 cents 40 -4,3 3,3 5 000 oz tr 50 oz tr 5 USD 0,003 % Thứ Hai: 0105 — 2355Thứ Ba: 0105 — 2355Thứ Tư: 0105 — 2355Thứ Năm: 0105 — 2355Thứ Sáu: 0105 — 2355
XAU/USD 15 cents 40 -35,5 25,5 100 oz tr 1 oz tr 1 USD 0,003 % Thứ Hai: 0105 — 2355Thứ Ba: 0105 — 2355Thứ Tư: 0105 — 2355Thứ Năm: 0105 — 2355Thứ Sáu: 0105 — 2355
Toàn bộ bảng
Thiết lập

Tỷ lệ đòn bẩy

Chênh lệch điển hình Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp cho vị thế khóa Giá trị 1 point Phí Giờ giao dịch EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 1 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 589,64 USD 647 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
BCH (Bitcoin Cash) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 15,12 USD 3,78 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
DASH (Dash) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,09 USD 0,27 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ETC (Ethereum Classic) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,92 USD 0,23 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ETH (Ethereum) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 137,41 USD 34,35 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
LTC (Litecoin) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 2,86 USD 0,71 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
XMR (Monero) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,44 USD 1,61 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
XRP (Ripple) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 0,02 USD 0,01 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ZEC (Zcash) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,21 USD 0,3 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ADA (Cardano) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,02 USD 0,01 USD 0,01 USD 0.15% MIN 1 USD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
Toàn bộ bảng

Tỷ lệ đòn bẩy

Hiển thị tài sản thế chấp

Hiển thị giá trị điểm

Chênh lệch điển hình Phí Hoán đổi2 Khối lượng tối đa1 Kích thước lot Thay đổi giá tối thiểu (Một point) Giá trị 1 point Tài sản thế chấp Giờ giao dịch EET Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
Long Short
S.AAPL
(Apple Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 1 144 USD 16:35 - 22:55
S.ADBE
(Adobe Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 814,85 USD 16:35 - 22:55
S.AMZN
(Amazon.com, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 938,95 USD 16:35 - 22:55
S.BA
(The Boeing Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 923,7 USD 16:35 - 22:55
S.BAC
(Bank of America Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 219,8 USD 16:35 - 22:55
S.BRK.B
(Berkshire Hathaway Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 227,15 USD 16:35 - 22:55
S.C
(Citigroup Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 337,85 USD 16:35 - 22:55
S.CAT
(Caterpillar Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 1 787,8 USD 16:35 - 22:55
S.CMCSA
(Comcast Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 202,85 USD 16:35 - 22:55
S.CSCO
(Cisco Systems, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 242,45 USD 16:35 - 22:55 2024-07-05
Toàn bộ bảng

1 Khối lượng giao dịch tối đa được thể hiện bằng lot. 

2 Các số liệu trong cột thể hiện số lượng điểm được tính cho vị thế mở của khách hàng nếu nó được chuyển trạng thái sang ngày hôm sau. Các giá trị này được tính dựa trên chênh lệch giữa các mức lãi suất ngắn hạn. Vì ngày tính giá trị là ngày làm việc thứ hai sau khi giao dịch được nhập vào, thứ Hai của tuần tiếp theo là ngày tính giá trị cho các giao dịch được nhập vào thứ Tư. Theo đó, từ thứ Tư đến thứ Năm các giao dịch hoán đổi swap được tính theo kích thước gấp ba lần.

3 Mức thế chấp cho một vị thế đóng được tính như sau: Ví dụ, chúng tôi có một vị thế mua mở là 1.0 EUR/USD và một vị thế bán là 1.0 EUR/USD; đối với vị thế đóng này (với tỷ lệ đòn bẩy là 1 trên 100) cho MT5 tài sản thế chấp sẽ là 500 EUR + 500 EUR = 1000 EUR.

4 Trong thời gian từ 23:55 đến 00:15 (giờ EET) liên quan đến việc giảm thanh khoản, có thể có sự gia tăng về mức chênh lệch giá (spread) và mức độ đặt lệnh, thời gian xử lý lệnh đặt của khách hàng, giao dịch chuyển sang chế độ "chỉ đóng", cấm hoàn toàn lệnh giao dịch mới.

1 Khối lượng giao dịch tối đa được biểu thị bằng lot.

2 Giá trị hoán đổi swap được tính bằng phần trăm theo năm trên giá trị của vị thế. Hoán đổi được giảm ba lần khi vị thế được chuyển từ thứ Sáu đến thứ Hai.