WEBTERMINAL MT5

WebTerminal MetaTrader 5 từ MetaQuotes - công cụ giao dịch Forex chuyên nghiệp cho mọi thiết bị từ bất kỳ loại trình duyệt nào.

Mọi dữ liệu truyền qua trình duyệt đều được bảo mật kỹ lưỡng, cho phép bạn truy cập vào tài khoản giao dịch một cách tuyệt đối an toàn.

Advantages of the WebTerminal MT5 platform

  • Trading in any operating system browser
  • Supporting all types of trading orders
  • Depth of market and one-click trading
  • 30 technical analysis indicators
  • Editable graphic objects