AUD/ZAR

12.2221

Cao: 12.2221

Thấp: 12.2221

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/USD 0.6746 0.21%
AUD/SEK 6.82910000
AUD/NZD 1.1072 -0.5%
AUD/CAD 0.9214 0.13%

FAQ