Các Nhà đầu tư

Bạn có thể kiếm lời trên thị trường FOREX và CFD, không chỉ bằng giao dịch của riêng bạn mà còn bằng cách đầu tư vào Tài khoản được quản lý (PAMM) và sử dụng các Dịch vụ giao dịch tự động của chúng tôi.  Xin lưu ý rằng bạn kiểm soát tất cả số tiền của mình và bạn có thể chọn các hình thức và điều khoản đầu tư phù hợp.

Tài khoản được quản lý (PAMM)

Tài khoản được quản lý (PAMM) - là một cơ hội độc nhất để tận dụng khả năng giao dịch của Nhà quản lý, người có thể gia tăng khối lượng giao dịch của mình với đóng góp từ nhà đầu tư. Mức phí xác định được phân bổ cho Nhà quản lý chỉ khi người đó thu được lợi nhuận từ giao dịch, và lợi nhuận đó khi ấy lại được phân chia giữa các Nhà đầu tư theo tỷ lệ của họ trong PAMM.

Chi tiết

Dịch vụ giao dịch tự động

Dịch vụ giao dịch tự động cho phép sao chép các lệnh của các nhà giao dịch thành công trên thị trường. Các nhà đầu tư không cần phải luôn theo dõi phần mềm giao dịch hoặc chuyển tiền đầu tư vào đâu cả. Tất cả các hoạt động được tự động hóa và được thực hiện trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư. Hệ thống xếp hạng được thiết kế riêng giúp bạn chọn tín hiệu giao dịch phù hợp.

Chi tiết