cTrader Copy

cTrader Copy đưa tín hiệu giao dịch sao chép lên một tầm cao mới.
Thật đơn giản, an toàn, lợi nhuận cao và hiệu quả.

Hãy sao chép sự thành công - kiếm thêm lợi nhuận!

Có sẵn cho tất cả mọi người

Bạn không cần kinh nghiệm giao dịch ngoại hối. Đăng ký tài khoản giao dịch cTrader NDD của FIBO Group và bạn sẽ có thể sao chép giao dịch của các nhà giao dịch thành công.

Chọn những nhà giao dịch tốt nhất

Bạn có quyền truy cập vào các chiến lược của hàng chục nghìn nhà giao dịch giàu kinh nghiệm. Hãy kết nối với một hoặc nhiều trong số họ và đầu tư bất kỳ số tiền nào.

Hãy sao chép sự thành công

Mỗi giao dịch của nhà giao dịch đã chọn được sao chép vào tài khoản của bạn. Bạn có toàn quyền kiểm soát tài khoản của mình, bạn có thể tăng hoặc giảm các khoản đầu tư bất cứ lúc nào.

thù lao công bằng

Nhà giao dịch quan tâm đến thành công của mình và khi sao chép bạn sẽ chia sẻ một phần lợi nhuận.

Khởi chạy сTrader Copy

cTrader Copy hoạt động như thế nào?

  • Lựa chọn nhà giao dịch

  • Đầu tư và kết nối tín hiệu

  • Sao chép chiến lược giao dịch

  • Nhận lợi nhuận

FAQ cTrader Copy