Phân tích

Các Dự báo

Lịch các sự kiện

Thời gian NIÊN KỲ Sự kiện Dự báo Trước đó
Ngày JPY Bank Holiday
Ngày EUR Tháng Bảy Eurogroup Meetings
Ngày EUR Tháng Sáu ECOFIN Meetings
01:15 CAD Tháng Sáu Housing Starts 260K 265K
01:30 CAD Tháng Sáu CPI m/m 0.1% 0.6%
01:30 CAD Median CPI y/y 2.7% 2.8%
01:30 CAD Trimmed CPI y/y 2.8% 2.9%
01:30 CAD Common CPI y/y 2.4% 2.4%
01:30 CAD Tháng Sáu Core CPI m/m 0.6%
01:30 USD Tháng Sáu Core Retail Sales m/m 0.1% -0.1%
01:30 USD Tháng Sáu Retail Sales m/m -0.2% 0.1%
Thời gian NIÊN KỲ Sự kiện Dự báo Trước đó
01:30 USD Tháng Sáu Import Prices m/m 0.2% -0.4%
03:00 USD Tháng Sáu Business Inventories m/m 0.4% 0.3%
03:00 USD Tháng Sáu NAHB Housing Market Index 43 43
03:00 NZD GDT Price Index -6.9%
05:30 JPY Tháng Sáu Tertiary Industry Activity m/m 0.1% 1.9%
07:45 USD FOMC Member Kugler Speaks
10:00 EUR Tháng Sáu Italian Trade Balance 3.55B 4.81B
10:00 EUR Tháng Sáu Trade Balance 17.1B 19.4B
10:00 EUR Tháng Sáu ZEW Economic Sentiment 48.1 51.3
10:00 EUR Tháng Bảy German ZEW Economic Sentiment 41.2 47.5
11:45 NZD CPI q/q 0.5% 0.6%