Lưu trữ báo giá

Lưu trữ báo giá để nhập vào MetaTrader4

Tại đây bạn có thể tải xuống lưu trữ lịch sử của các công cụ giao dịch nhất định từ các thông số của FIBO Group để chuyển tiếp vào nền tảng giao dịch (terminal) Meta Trader4.  

Hiện tại, chúng tôi cung cấp lưu trữ lịch sử giao dịch của các cặp tiền tệ phổ biến nhất và các khoảng thời gian tương ứng.

Dữ liệu lịch sử cần thiết để tiến hành phân tích kỹ thuật toàn diện, và để thử nghiệm các chiến lược giao dịch và tối ưu hóa các hệ thống giao dịch tự động (experts).

Nếu bạn không tìm thấy công cụ mong muốn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected], và chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ.

 

Phải mất một chút thời gian để tạo tập tin lưu trữ! Sau khi nhấp vào nút «Tải xuống», vui lòng chờ cho đến khi thao tác hoàn tất. Nếu tải xuống không thành công, bạn cần tải xuống từng tập tin lưu trữ riêng lẻ.

Please note that the timeframe chosen determines the data export period. If you select a timeframe of 1 minute, the price export limit will be available for a period of 3 years. With a timeframe of 5 minutes, the price export limit will be available for a period of 8 years.

Cách nhập dữ liệu trong thiết bị đầu cuối giao dịch
  1. Trong phần mềm của nền tảng giao dịch MetaTrader4, hãy chọn "Cong cu" (Tools) từ menu và sau đó nhấp vào lựa chọn "Trung tam Du lieu" (History Center) (nút F2):
  2. Ở phần bên trái của cửa sổ "Trung tam Du lieu" (History Center) chọn công cụ mong muốn (ví dụ, "AUDCAD"), khoảng thời gian (ví dụ: "Ngày") và nhấp vào nút "Xuat ra" (Import):
  3. Sử dụng nút "Trinh duyet" (Browse) để chỉ định đường dẫn đến tập tin đã tải xuống và nhấp vào nút "Mở" (Open).