MT4 NDD

Lựa chọn tốt nhất cho giao dịch với tin tức

Công nghệ NDD là gì?

Công nghệ NDD (No Dealing Desk) được triển khai trên tài khoản MT4 NDD mang đến cơ hội giao dịch với giá từ các nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất cho các mạng điện tử thế giới.
Công nghệ này có thể thú vị đối với những người thích giao dịch trong ngày (scalping), đặc biệt là trên các tin tức làm tăng sự biến động của thị trường.

Cách thức hoạt động

Công nghệ NDD có thể thực hiện trên nền tảng giao dịch quen thuộc Meta Trader 4. 
Các lệnh của thị trường được thực hiện tại mức giá thị trường tốt nhất từ các nhà cung cấp thanh khoản một khi chúng truyền tới hệ thống giao dịch điện tử với công nghệ NDD. Do đó, có thể có sự trượt giá giữa giá mà bạn nhìn thấy trên nền tảng sử dụng (terminal) và giá khớp lệnh. Tuy nhiên, sự trượt giá như vậy cũng có thể có lợi cho bạn. Vì lượng thanh khoản cao trên hệ thống nên sự trượt giá này trong điều kiện bình thường, hoặc là hầu như không tồn tại hoặc là không đáng kể. Trong các điều kiện thị trường với tính thanh khoản thấp hoặc biến động lớn, mức trượt giá thường cao hơn so với trong một thị trường ổn định.

Các lợi thế của tài khoản NDD

 1. Khớp Lệnh dừng (Stop order)

  Khi giá đạt đến mức lệnh dừng trong MT4, một yêu cầu khớp lệnh sẽ được truyền tới hệ thống giao dịch, khi đó lệnh sẽ được khớp tại mức giá thị trường tốt nhất từ các nhà cung cấp thanh khoản. Do đó, đối với lệnh dừng, cũng như trong trường hợp khớp lệnh thị trường, có thể xảy ra sự trượt giá giữa mức giá dừng và giá khớp lệnh. Tuy nhiên, sự trượt giá cũng có thể có lợi cho bạn.

 2. Yêu cầu ký quỹ

  Nếu bất cứ lúc nào Vốn sở hữu (Equity - số dư hiện tại bao gồm các vị thế mở) bằng hoặc nhỏ hơn 50% số tiền ký quỹ được giữ cho các vị thế mở, đại lý giao dịch có toàn quyền đóng bất kỳ vị thế mở nào để duy trì các mức yêu cầu ký quỹ cần thiết.
  Trong các ngày cuối tuần và ngày lễ, yêu cầu ký quỹ có thể tăng từ 1% lên 3% (nghĩa là tỷ lệ đòn bẩy tối đa cho giai đoạn này là 1:33). Khách hàng cần phải điều chỉnh các vị thế mở của mình tuân thủ theo yêu cầu ký quỹ đã được tăng lên ít nhất 30 phút trước khi phiên giao dịch kết thúc.

 3. Khớp lệnh giới hạn (Limit order)

  Khi giá đạt đến mức lệnh giới hạn trong MT4, một yêu cầu khớp lệnh sẽ được truyền tới hệ thống giao dịch. Xin lưu ý rằng có thể thực hiện khớp lệnh một phần. Ví dụ, bạn muốn mua 200 lot EUR/USD ở tỷ giá 1,27500. Nếu chỉ có 100 lot ở mức giá này có sẵn để mua, tổng khối lượng cho giao dịch của bạn sẽ là 100 lot (không phải 200 lot), tức là khối lượng hiện có sẵn trên thị trường. Dĩ nhiên bạn có thể gặp phải việc khớp lệnh một phần chỉ khi giao dịch với khối lượng lớn.

  Ngoài ra, xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng một lệnh giới hạn, bạn sẽ không bao giờ gặp phải mức giá xấu hơn giá đã được nêu trong lệnh của bạn, tức là lệnh của bạn sẽ được khớp ở mức giá được yêu cầu hoặc ở mức giá tốt hơn.Các Thông số Hợp đồng

Thiết lập
Cặp tiền tệ Chênh lệch điển hình Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp cho vị thế khóa3 Giá trị 1 point Phí Giờ giao dịch EET4
Long Short
AUD/CAD 1.5 100 -0,27 -0,23 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CAD 3 AUD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/CHF 2 50 0,31 -0,72 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 CHF 3 AUD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/JPY 1.5 100 0,78 -1,71 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 1 000 JPY 3 AUD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/NZD 3 50 -0,54 -0,05 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 NZD 3 AUD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
AUD/USD 0.5 200 -0,34 0,03 100 000 AUD 100 000 AUD 25 000 AUD 10 USD 3 AUD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
CAD/JPY 1.7 100 1,07 -1,81 100 000 CAD 100 000 CAD 25 000 CAD 1 000 JPY 3 CAD 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
CHF/JPY 1.5 200 0,12 -1,09 100 000 CHF 100 000 CHF 25 000 CHF 1 000 JPY 3 CHF 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/AUD 2 50 -0,92 -0,23 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 AUD 3 EUR 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/CAD 2 100 -0,75 -0,07 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CAD 3 EUR 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
EUR/CHF 1 200 0,36 -1,04 100 000 EUR 100 000 EUR 25 000 EUR 10 CHF 3 EUR 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
Toàn bộ bảng
Thiết lập

Tỷ lệ đòn bẩy

Chênh lệch điển hình Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp cho vị thế khóa3 Giá trị 1 point Phí Giờ giao dịch EET4
Long Short
XAG/USD 1.2 cents 40 -4,8 2,8 5 000 oz tr 5 000 oz tr 1 250 oz tr 5 USD 0,003 % Thứ Hai: 0105 — 2355Thứ Ba: 0105 — 2355Thứ Tư: 0105 — 2355Thứ Năm: 0105 — 2355Thứ Sáu: 0105 — 2355
XAU/USD 15 cents 40 -38,2 22,2 100 oz tr 100 oz tr 25 oz tr 1 USD 0,003 % Thứ Hai: 0105 — 2355Thứ Ba: 0105 — 2355Thứ Tư: 0105 — 2355Thứ Năm: 0105 — 2355Thứ Sáu: 0105 — 2355
Toàn bộ bảng
Thiết lập

Tỷ lệ đòn bẩy

Hiển thị tài sản thế chấp

Chênh lệch điển hình Khối lượng tối đa1 Hoán đổi2 Kích thước lot tiêu chuẩn Tài sản thế chấp Tài sản thế chấp cho vị thế khóa Giá trị 1 point Phí Giờ giao dịch EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 2 588,84 USD 647 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 15,16 USD 3,79 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,09 USD 0,27 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 0,92 USD 0,23 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 137,36 USD 34,34 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 2,86 USD 0,72 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,45 USD 1,61 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 2,3 USD 0,58 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 1,21 USD 0,3 USD 0,01 USD 0 0005 Thứ Hai — 2355 Thứ Sáu
Toàn bộ bảng

Tỷ lệ đòn bẩy

Hiển thị tài sản thế chấp

Hiển thị giá trị điểm

Chênh lệch điển hình Phí Hoán đổi2 Khối lượng tối đa1 Kích thước lot Thay đổi giá tối thiểu (Một point) Giá trị 1 point Tài sản thế chấp Giờ giao dịch EET Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức
Long Short
S.AAPL
(Apple Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 1 144 USD 16:35 - 22:55
S.ADBE
(Adobe Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 814,85 USD 16:35 - 22:55
S.AMZN
(Amazon.com, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 938,95 USD 16:35 - 22:55
S.BA
(The Boeing Company)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 923,7 USD 16:35 - 22:55
S.BAC
(Bank of America Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 219,8 USD 16:35 - 22:55
S.BRK.B
(Berkshire Hathaway Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 2 227,15 USD 16:35 - 22:55
S.C
(Citigroup Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 337,85 USD 16:35 - 22:55
S.CAT
(Caterpillar Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 1 787,8 USD 16:35 - 22:55
S.CMCSA
(Comcast Corporation)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 202,85 USD 16:35 - 22:55
S.CSCO
(Cisco Systems, Inc.)
1 0.02% -0,04% -0,04% 100 100 cổ phiếu 0.01 (1 cent) 1 USD 242,45 USD 16:35 - 22:55 2024-07-05
Toàn bộ bảng

1 Khối lượng giao dịch tối đa được thể hiện bằng lot. 

2 Các số liệu trong cột thể hiện số lượng điểm được tính cho vị thế mở của khách hàng nếu nó được chuyển trạng thái sang ngày hôm sau. Các giá trị này được tính dựa trên chênh lệch giữa các mức lãi suất ngắn hạn. Vì ngày tính giá trị là ngày làm việc thứ hai sau khi giao dịch được nhập vào, thứ Hai của tuần tiếp theo là ngày tính giá trị cho các giao dịch được nhập vào thứ Tư. Theo đó, từ thứ Tư đến thứ Năm các giao dịch hoán đổi swap được tính theo kích thước gấp ba lần.

3 Mức thế chấp cho một vị thế đóng được tính như sau: Ví dụ, chúng tôi có một vị thế mua mở là 1.0 EUR/USD và một vị thế bán là 1.0 EUR/USD; đối với vị thế đóng này (với tỷ lệ đòn bẩy là 1 trên 100) cho MT4 tài sản thế chấp sẽ là 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.

4 Trong thời gian từ 23:55 đến 00:15 (giờ EET) liên quan đến việc giảm thanh khoản, có thể có sự gia tăng về mức chênh lệch giá (spread) và mức độ đặt lệnh, thời gian xử lý lệnh đặt của khách hàng, giao dịch chuyển sang chế độ "chỉ đóng", cấm hoàn toàn lệnh giao dịch mới.

1 Khối lượng giao dịch tối đa được biểu thị bằng lot.

2 Giá trị hoán đổi swap được tính bằng phần trăm theo năm trên giá trị của vị thế. Hoán đổi được giảm ba lần khi vị thế được chuyển từ thứ Sáu đến thứ Hai.

1 Khối lượng giao dịch tối đa được biểu thị bằng lot.

2 Giá trị hoán đổi swap được tính bằng phần trăm theo năm trên giá trị của vị thế. Hoán đổi được giảm ba lần khi vị thế được chuyển từ thứ Sáu đến thứ Hai.