Chính sách bảo mật

Các quy định chung

Tập đoàn tài chính quốc tế FIBO Group (sau đây gọi là “FIBO Group”) đánh giá rất cao mối quan hệ với các khách hàng hiện tại và tiềm năng (sau đây gọi là Khách hàng) và khách truy cập tài nguyên Internet của FIBO Group và hiểu tầm quan trọng của bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu cá nhân của họ. FIBO Group tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc bảo mật của International Safe Harbor Privacy Principles và luật pháp hiện hành.

Chúng tôi luôn chú ý bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Khách truy cập tài nguyên Internet của FIBO Group có thể xem hầu hết tất cả các trang trên trang web của chúng tôi, nhưng lượng thông tin được thu thập từ khách truy cập không vượt quá khối lượng dữ liệu thường được thu thập trong giao thức của máy chủ Internet trung bình. Tuy nhiên, để cung cấp các dịch vụ cơ bản, chúng tôi có thể yêu cầu một số chi tiết cá nhân của quý khách. Mọi thông tin nhận được từ quý khách chỉ được sử dụng với mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi và để làm cho dịch vụ của chúng tôi cũng như nội dung của tài nguyên Internet của FIBO Group đơn giản và dễ sử dụng hơn.

Chính sách bảo mật này được sử dụng để giải thích cho khách truy cập trang web về cách thức và mục đích FIBO Group thu thập, lưu trữ, bảo vệ và sử dụng chi tiết cá nhân của khách hàng.

Khi đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận khách hàng và/hoặc sử dụng các dịch vụ của FIBO Group, Khách hàng sẽ hoàn toàn đồng ý với chúng tôi về việc thu thập, lưu trữ, bảo vệ và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình theo Chính sách bảo mật này.

Trong trường hợp không đồng ý với Chính sách bảo mật này, việc sử dụng các dịch vụ của FIBO Group phải được chấm dứt.

Những tài nguyên Internet hoạt đồng dưới Chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các tài nguyên Internet của FIBO Group (trang web, tên miền, cũng như tất cả các mục thuộc sở hữu hoặc kiểm soát và/hoặc quản lý bởi FIBO Group) và không áp dụng cho các trang web của các công ty khác (không sáp nhập) FIBO Group thông qua các liên kết siêu văn bản.

FIBO Group hành động dựa trên giả định rằng người dùng sử dụng tài nguyên Internet của FIBO Group:

 • Sử dụng tài nguyên Internet của FIBO Group nhân danh chính mình và chỉ ra dữ liệu cá nhân chính xác trong các trường hợp cần thiết;

 • Xác định và kiểm soát các được các cài đặt của phần mềm được sử dụng;

 • Có cơ hội làm quen với Chính sách bảo mật này bằng cách nhấp vào liên kết "Chính sách bảo mật" từ bất kỳ trang nào trong tài nguyên internet của Tập đoàn FIBO.

Quyền lợi của khách hàng về dữ liệu cá nhân

Chúng tôi đảm bảo với Khách hàng của FIBO Group rằng chúng tôi tuân thủ các quyền sau:

 • Quyền nhận được thông tin liên quan đến việc FIBO Group có giữ thông tin cho phép nhận dạng danh tính của anh ấy/cô ấy hay không;

 • Quyền xóa dữ liệu cá nhân được FIBO Group lưu giữ;

 • Quyền đính chỉnh và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân được FIBO Group lưu giữ;

 • Quyền giám sát việc sử dụng dữ liệu cá nhân. Bất kỳ tài liệu quảng cáo nào chúng tôi gửi cho quý Khách (ví dụ: tin tức hoặc các bản tin) đều chứa khả năng kỹ thuật để quý khách có thể hủy việc nhận tiếp theo.

 • Quyền thay đổi cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: nếu bạn quyết định đăng ký một bản tin cụ thể, v.v.)

Khách hàng có quyền phân phối dữ liệu cá nhân của mình theo bất kỳ cách hợp pháp nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào của bên thứ ba, những người có thể có quyền truy cập thông tin cá nhân của Khách hàng do việc phân phối dữ liệu cá nhân nêu trên hoặc đã truy cập vào dữ liệu cá nhân của khách hàng một cách bất hợp pháp.

Thu thập, lưu trữ, bảo vệ và sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng

Thu thập

Dữ liệu cá nhân của khách hàng bao gồm:

 • Thông tin cá nhân được Khách hàng nêu khi điền các mẫu điện tử (đăng ký tài khoản), cũng như khi viết thư cho FIBO Group, yêu cầu thông qua trò chuyện trực tuyến trên tài nguyên Internet của FIBO Group, v.v. Thông tin có thể bao gồm: tên, ngày sinh, địa chỉ, chi tiết hộ chiếu, điện thoại, e-mail, kinh nghiệm giao dịch, v.v.;

 • Tài liệu tài chính được cung cấp bởi khách hàng để xác nhận giao dịch: lệnh thanh toán, sao kê ngân hàng, bản sao của thẻ tín dụng, v.v.:

 • Dữ liệu mặc định được máy chủ http nhận tự động khi truy cập tài nguyên Internet của FIBO Group (địa chỉ IP máy chủ, địa chỉ tài nguyên được yêu cầu, thời gian, loại và thông tin của người xem đã gửi yêu cầu, loại hệ điều hành của người dùng, địa chỉ của trang trước khi chuyển sang tài nguyên được yêu cầu);

 • thông tin được nhận tự động tại thời điểm truy cập vào tài nguyên của Nguồn bằng việc sử dụng cookie.

Lưu trữ và bảo vệ

Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi sự truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép. Các biện pháp này bao gồm giám sát nội bộ việc thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu và các biện pháp bảo mật, bao gồm mã hóa và các biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn vật lý của dữ liệu để ngăn chặn truy cập trái phép vào nơi lưu trữ dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi cam kết không cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ ai ngoại trừ nhân viên, đại lý, đối tác và cộng sự của FIBO Group với mức độ vừa đủ tiến hành kinh doanh, bao gồm các mối quan hệ ngân hàng và tín dụng. FIBO Group đảm bảo sự tuân thủ Chính sách bảo mật này của các bên đã nêu, bao gồm thực hiện các biện pháp cần thiết liên quan đến việc lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

FIBO Group có quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các cơ quan thực thi pháp luật ở khu vực hoạt động của FIBO Group để đáp ứng các yêu cầu pháp lý liên quan đến việc cung cấp thông tin và cũng có quyền tiết lộ thông tin về Khách hàng theo lệnh của tòa án.

Sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng

FIBO Group sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng để đảm bảo chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp, thực hiện hoàn hảo nghĩa vụ theo hợp đồng với Khách hàng và sự thành công của kinh doanh nói chung.

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho phép chúng tôi duy trì phản hồi, báo cáo kịp thời tin tức mới, sản phẩm và dịch vụ, khuyến mại và các chương trình khuyến mãi của FIBO Group, cũng như tư vấn cho Khách hàng của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để xác định bạn là Khách hàng, để tiến hành các thủ tục liên quan đến nạp và rút tiền, để tiến hành nghiên cứu thị trường, v.v.

Thông tin về thẻ ngân hàng của Khách hàng chỉ được sử dụng để xử lý thanh toán và bảo vệ chống gian lận. Chúng tôi không sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác; sau khi cung cấp dịch vụ tương ứng, tất cả các dữ liệu liên quan sẽ được xóa.

Những dữ không mang tính chất cá nhân được thu thập để thống kê việc sử dụng, hiệu suất và hiệu quả của tài nguyên Internet của FIBO Group. Chúng tôi sử dụng các số liệu thống kê này để cải thiện dịch vụ cho Khách hàng, đơn giản hóa làm việc với các tài nguyên trực tuyến của chúng tôi và cải thiện chất lượng của các tài liệu.

Các liên kết đến tài nguyên Internet của bên thứ ba

Tài nguyên Internet của FIBO Group có thể chứa các siêu liên kết đến tài nguyên Internet của các công ty khác (không sáp nhập).

Khi bạn chuyển sang tài nguyên Internet khác bằng bất kỳ liên kết nào trong số này, bạn sẽ rời khỏi tài nguyên Internet của FIBO Group. Chúng tôi không quản lý tài nguyên Internet của các công ty khác và không kiểm soát Chính sách bảo mật của họ, những chính sách đấy có thể khác với chính sách của Fibo Group.

Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho các công ty khác không thuộc hoạt động của Chính sách bảo mật này. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên tự làm quen với các Chính sách bảo mật của các công ty khác trước khi cung cấp cho họ thông tin cá nhân của bạn.

Tuyên bố về những người chưa đến tuổi trưởng thành.

FIBO Group thấy cần thiết phải thực hiện các nghĩa vụ đặc biệt để bảo vệ thông tin nhận được từ những người dưới tuổi trưởng thành. Chúng tôi kiên quyết khuyên phụ huynh nên hướng dẫn con cái rằng khi sử dụng Internet, trẻ em không bao giờ được tiết lộ tên thật, địa chỉ hoặc số điện thoại của mình mà không có sự cho phép của người lớn.

FIBO Group cam kết không sử dụng thông tin được cung cấp bởi trẻ em dưới 12 tuổi.

Chúng tôi khuyên các thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi nên tự làm quen với Chính sách bảo mật của chúng tôi dưới sự cho phép của cha mẹ và liên hệ với chúng tôi nếu họ muốn tìm hiểu thêm thông tin về việc đảm bảo bảo mật dữ liệu cá nhân.

Sản phẩm dịch vụ của FIBO Group không dành cho các cá nhân dưới 18 tuổi. Chúng tôi kêu gọi các bậc phụ huynh và người giám hộ lưu ý cẩn trong tới việc giám sát trẻ vị thành niên truy cập các website và nội dung không phù hợp.

Thủ tục trao đổi thư tín gửi đến FIBO Group

Tất cả các thư từ (gửi qua bưu điện hoặc e-mail, mọi nhận xét về tài liệu của Fibo Group) được Khách hàng hoặc khách truy cập của tài nguyên Internet của FIBO Group gửi cho chúng sẽ được FIBO Group coi là bí mật và chỉ có thể được công bố khi có sự đồng ý bằng văn bản của người gửi. Địa chỉ, số điện thoại và các chi tiết cá nhân khác của người gửi không thể được sử dụng khi không có sự đồng ý của anh ấy/cô ấy cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc trả lời Khách hàng và chỉ liên quan đến vấn đề mà thư của khách hàng đề cập đến.

Điều khoản cuối cùng

Chính sách bảo mật này là một tài liệu mở và công khai. Phiên bản hiện tại có sẵn trên trang web của chúng tôi và có địa chỉ thường trú - www.fibogroup.com/privacy-policy/ .

FIBO Group có quyền thay đổi Chính sách bảo mật, thông báo về mọi thay đổi trên trang web nằm ở địa chỉ trên. Ngày của phiên bản hiện tại sẽ được ghi chú ở đầu trang. Những thay đổi được thực hiện trong Chính sách bảo mật này sẽ được công bố trên trang này. Trong trường hợp có những thay đổi quan trọng đối với Chính sách, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo cách rõ ràng hơn (ví dụ: bằng cách gửi e-mail).

Xin vui lòng gửi ý kiến của bạn về Chính sách bảo mật này đến các địa chỉ e-mail được hiển thị trong phần «Danh bạ» trên tài nguyên internet của FIBO Group.

Thông báo đặc biệt

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web của Google Inc. («Google»). Google Analytics sử dụng «Cookies», các tệp văn bản được lưu trữ trong máy tính của qúy khách và cho phép phân tích việc sử dụng trang web của khách hàng. Cookies cùng với thông tin về việc bạn sử dụng trang web này thường được chuyển đến và lưu trữ ở máy chủ Google ở Hoa Kỳ. Google sử dụng thông tin này theo chỉ dẫn của chủ sở hữu trang web để phân tích sở thích của Khách hàng, tổng hợp báo cáo về các hoạt động liên quan đến trang web cũng như cập nhật cho chủ sở hữu các dịch vụ khác liên quan đến trang web và Internet.

Địa chỉ IP được trình duyệt của bạn truyền đi như một phần của Google Analytics không được kết hợp với các dữ liệu khác từ Google. Quý khách có thể ngăn việc lưu trữ cookie bằng cách cài đặt phần mềm phù hợp trong trình duyệt. Nhưng chúng tôi xin cảnh báo rằng trong trường hợp này bạn có thể sẽ không sử dụng đầy đủ tất cả các chức năng của trang web này. Ngoài ra, bạn có thể ngăn Google đăng ký dữ liệu được cung cấp bởi Cookies về việc sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn), cũng như xử lý dữ liệu này bằng cách tải và cài đặt mô-đun trình duyệt tích hợp bằng liên kết sau: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en