FIBO Group cung cấp cho khách hàng các loại tài khoản giao dịch khác nhau cho các chiến lược giao dịch phù hợp. Chúng tôi cung cấp các tài khoản Khớp lệnh Tức thời (Instant Execution) và Khớp lệnh theo Thị trường (Market Execution) với phí hoa hồng và cả không phí hoa hồng, đảm bảo thực thi khớp lệnh theo giá đã nêu. Tất cả giúp cho khách hàng của chúng tôi có thể thiển khai giao dịch tốt nhất.  

So sánh các loại tài khoản

  MT4 Cent  MT4 Fixed  MT4 NDD   MT4 NDD
No Commission 
cTrader NDD cTrader Zero Spread MT5 NDD 
Nền tảng giao dịch MetaTrader 4 MetaTrader 4 MetaTrader 4 MetaTrader 4 cTrader cTrader MetaTrader 5
Công nghệ khớp lệnh NDD Market maker NDD NDD NDD NDD NDD
Mức nạp tối thiểu 0 ¢ $50 $50 $50 $50 $50 $50
Giá tính tới số thập phân thứ 5 không
Lot tối thiểu/volume step 0,01/0,01 0,01/0,01 0,01/0,01 0,01/0,01 0,01/0,01 0,01/0,01 0,01/0,01
Mức chênh lệch giá tối thiểu (spread) từ 0,6 từ 2 từ 0 từ 0,8 từ 0 từ 0 từ 0
Phí hoa hồng không không 0.003% từ giá trị của một giao dịch không 0.003% từ giá trị của một giao dịch 0.012% từ giá trị của một giao dịch Min $1 0,003% từ giá trị của một giao dịch
Tỷ lệ đòn bẩy cho Forex 3000 200 400 400 400 1000 400
Tỷ lệ đòn bẩy cho kim loại 3000 200 400 400 400 400 100
Tỷ lệ đòn bẩy đối với tiền điện tử 25 25 25 25 không không 25
Tỷ lệ đòn bẩy cho US Stocks không 20 20 20 không không 20
Mức Stop Out 20% 20% 50% 50% 20% 20% 100%
Đơn vị tiền tệ của tài khoản USD cent, GLD Cent1 EUR, USD EUR, USD, GLD2 EUR, USD, GLD2, BTC35, ETH45 USD, EUR USD USD
Khả năng giao dịch CFD không không không không không
Số lượng cặp tiền tệ có thể giao dịch 32 43 32 32 33 33 32
Tài khoản Hồi giáo không không không không
CRYPTO Currency trading 13 13 13 13 không không 13
US Stocks không 50 50 50 không không 50
Yêu cầu về số lượng của các vị thế mở 50 không không không không không không
Yêu cầu về khối lượng của các vị thế mở Khối lượng tối đa của lệnh - 100 lot (1 standard lot) không không không không không không
Tài khoản được quản lý (PAMM)6 không không không không

 

 

! Trên các tài khoản MT4 Cent, MT4 Fixed, MT4 NDD, MT4 NDD No Comission, MT5 NDD các lệnh đang chờ SELL LIMIT, BUY LIMIT, SELL STOP, BUY STOP sẽ tự động bị xóa sau 180 ngày kể từ ngày đặt.

1 Giá của một đơn vị tiền tệ GLD Cent được tính bằng 1:100 000 giá của một troy ounce tại ngày chuyển tiền. (GLD Cent trên tài khoản MT4 Cent = giá thị trường 1 oz. GOLD/100000)

2 Giá của một đơn vị tiền tệ GLD được tính bằng 1:1000 giá của một troy ounce tại ngày chuyển tiền. (GLD = giá thị trường 1 oz. GOLD/1000)

3 Giá của một đơn vị tiền tệ BTC được tính bằng 1:1000 giá của Bitcoin (BTC = btcusd/1000)

Giá của một đơn vị tiền tệ ETH được tính bằng 1:100 giá của Ethereum (ETH = ethusd/100)

5 Đối với các Tài khoản được quản lý (PAMM) vа các tài khoản loại Affiliate, tiền điện tử không thể được chọn làm đồng tiền cơ bản

6Số tiền tối thiểu để có thể mở một Tài khoản được quản lý PAMM là 300$

FIBO Group cung cấp cho khách hàng các loại tài khoản giao dịch khác nhau cho các chiến lược giao dịch phù hợp. Chúng tôi cung cấp các tài khoản Khớp lệnh Tức thời (Instant Execution) và Khớp lệnh theo Thị trường (Market Execution) với phí hoa hồng và cả không phí hoa hồng, đảm bảo thực thi khớp lệnh theo giá đã nêu. Tất cả giúp cho khách hàng của chúng tôi có thể thiển khai giao dịch tốt nhất.  

So sánh các loại tài khoản

 • MT4 Cent

  Nền tảng giao dịch

  MetaTrader 4

  Công nghệ khớp lệnh

  No Dealing Desk

  Đặt cọc tối thiểu

  0 ¢

  Điểm thập phân thứ năm

  yes

  Bước Lot /khối lượng tối thiểu

  0,01/0,01

  Minimal spread

  0,6

  Hoa hồng

  no

  Tỷ lệ đòn bẩy

  3000
  (for crypto currencies – 25)

  Mức Cắt lỗ

  20%

  Đơn vị tiền tệ của tài khoản

  USD cent, GLD Cent1

  Cơ hội giao dịch CFD

  no

  Số lượng cặp tiền tệ

  32

  CRYPTO Currency trading

  13

  US Stocks

  no

  Yêu cầu về số lượng của các vị thế mở

  50

  Yêu cầu về khối lượng của các vị thế mở

  100 lots (1 standard lot)

 • MT4 Fixed

  Nền tảng giao dịch

  MetaTrader 4

  Công nghệ khớp lệnh

  Market Maker

  Đặt cọc tối thiểu

  $50

  Điểm thập phân thứ năm

  no

  Bước Lot /khối lượng tối thiểu

  0,01/0,01

  Minimal spread

  1

  Hoa hồng

  no

  Tỷ lệ đòn bẩy

  200
  (for crypto currencies – 25)

  Mức Cắt lỗ

  20%

  Đơn vị tiền tệ của tài khoản

  EUR, USD

  Cơ hội giao dịch CFD

  yes

  Số lượng cặp tiền tệ

  43

  CRYPTO Currency trading

  13

  US Stocks

  50

  Yêu cầu về số lượng của các vị thế mở

  no

  Yêu cầu về khối lượng của các vị thế mở

  no

 • MT4 NDD

  Nền tảng giao dịch

  MetaTrader 4

  Công nghệ khớp lệnh

  No Dealing Desk

  Đặt cọc tối thiểu

  $50

  Điểm thập phân thứ năm

  yes

  Bước Lot /khối lượng tối thiểu

  0,01/0,01

  Minimal spread

  0

  Hoa hồng

  0.003% from the amount of a transaction

  Tỷ lệ đòn bẩy

  400
  (for crypto currencies – 25)

  Mức Cắt lỗ

  50%

  Đơn vị tiền tệ của tài khoản

  EUR, USD, GLD2

  Cơ hội giao dịch CFD

  yes

  Số lượng cặp tiền tệ

  32

  CRYPTO Currency trading

  13

  US Stocks

  50

  Yêu cầu về số lượng của các vị thế mở

  no

  Yêu cầu về khối lượng của các vị thế mở

  no

 • MT4 NDD
  No Commission

  Nền tảng giao dịch

  MetaTrader 4

  Công nghệ khớp lệnh

  No Dealing Desk

  Đặt cọc tối thiểu

  $50

  Điểm thập phân thứ năm

  yes

  Bước Lot /khối lượng tối thiểu

  0,01/0,01

  Minimal spread

  0,8

  Hoa hồng

  no

  Tỷ lệ đòn bẩy

  400
  (for crypto currencies – 25)

  Mức Cắt lỗ

  50%

  Đơn vị tiền tệ của tài khoản

  EUR, USD, GLD2, BTC35, ETH45

  Cơ hội giao dịch CFD

  no

  Số lượng cặp tiền tệ

  32

  CRYPTO Currency trading

  13

  US Stocks

  50

  Yêu cầu về số lượng của các vị thế mở

  no

  Yêu cầu về khối lượng của các vị thế mở

  no

 • cTrader NDD

  Nền tảng giao dịch

  cTrader

  Công nghệ khớp lệnh

  No Dealing Desk

  Đặt cọc tối thiểu

  $50

  Điểm thập phân thứ năm

  yes

  Bước Lot /khối lượng tối thiểu

  0,01/0,01

  Minimal spread

  0

  Hoa hồng

  0.003% from the amount of a transaction

  Tỷ lệ đòn bẩy

  400

  Mức Cắt lỗ

  20%

  Đơn vị tiền tệ của tài khoản

  USD, EUR

  Cơ hội giao dịch CFD

  no

  Số lượng cặp tiền tệ

  33

  CRYPTO Currency trading

  no

  US Stocks

  no

  Yêu cầu về số lượng của các vị thế mở

  no

  Yêu cầu về khối lượng của các vị thế mở

  no

 • cTrader
  Zero Spread

  Nền tảng giao dịch

  cTrader

  Công nghệ khớp lệnh

  No Dealing Desk

  Đặt cọc tối thiểu

  $50

  Điểm thập phân thứ năm

  yes

  Bước Lot /khối lượng tối thiểu

  0,01/0,01

  Minimal spread

  0

  Hoa hồng

  0.012% from the amount of a transaction Min $1

  Tỷ lệ đòn bẩy

  1000 (for metal – 400)

  Mức Cắt lỗ

  20%

  Đơn vị tiền tệ của tài khoản

  USD

  Cơ hội giao dịch CFD

  no

  Số lượng cặp tiền tệ

  33

  CRYPTO Currency trading

  no

  US Stocks

  no

  Yêu cầu về số lượng của các vị thế mở

  no

  Yêu cầu về khối lượng của các vị thế mở

  no

 • MT5 NDD

  Nền tảng giao dịch

  MetaTrader 5

  Công nghệ khớp lệnh

  No Dealing Desk

  Đặt cọc tối thiểu

  $50

  Điểm thập phân thứ năm

  yes

  Bước Lot /khối lượng tối thiểu

  0,01/0,01

  Minimal spread

  0

  Hoa hồng

  0.005% from the amount of a transaction

  Tỷ lệ đòn bẩy

  400 (for metal – 100)

  Mức Cắt lỗ

  50%

  Đơn vị tiền tệ của tài khoản

  USD

  Cơ hội giao dịch CFD

  no

  Số lượng cặp tiền tệ

  32

  CRYPTO Currency trading

  13

  US Stocks

  50

  Yêu cầu về số lượng của các vị thế mở

  no

  Yêu cầu về khối lượng của các vị thế mở

  no

! Trên các tài khoản MT4 Cent, MT4 Fixed, MT4 NDD, MT4 NDD No Comission, MT5 NDD các lệnh đang chờ SELL LIMIT, BUY LIMIT, SELL STOP, BUY STOP sẽ tự động bị xóa sau 180 ngày kể từ ngày đặt.

1 Giá của một đơn vị tiền tệ GLD Cent được tính bằng 1:100 000 giá của một troy ounce tại ngày chuyển tiền. (GLD Cent trên tài khoản MT4 Cent = giá thị trường 1 oz. GOLD/100000)

2 Giá của một đơn vị tiền tệ GLD được tính bằng 1:1000 giá của một troy ounce tại ngày chuyển tiền. (GLD = giá thị trường 1 oz. GOLD/1000)

3 Giá của một đơn vị tiền tệ BTC được tính bằng 1:1000 giá của Bitcoin (BTC = btcusd/1000)

Giá của một đơn vị tiền tệ ETH được tính bằng 1:100 giá của Ethereum (ETH = ethusd/100)

5 Đối với các Tài khoản được quản lý (PAMM) vа các tài khoản loại Affiliate, tiền điện tử không thể được chọn làm đồng tiền cơ bản

6Số tiền tối thiểu để có thể mở một Tài khoản được quản lý PAMM là 300$

Chúng tôi xem xét nhu cầu của mọi nhà giao dịch, đơn giản hóa việc quản lý tài khoản và đưa giao dịch của bạn ra thị trường nhanh nhất có thể.
MT4 Cent

Các tài khoản MT4 Cent lý tưởng nhất nếu bạn chỉ đang học cách giao dịch trên Forex và không muốn đầu tư nhiều tiền. Tất cả các tính toán được tạo ra theo đơn vị cent cho phép giảm quy mô giao dịch. Điểm đặc thù này của các tài khoản MT4 Cent cho phép kiểm tra hiệu quả robot giao dịch trong các điều kiện thị trường thực mà không cần đầu tư tài chính lớn.

Chi tiết
Đặt cọc 0 cent
Tỷ lệ đòn bẩy lên đến 1:3000
Đơn vị tiền tệ tài khoản US Cent
Không có rủi ro
Rút tiền nhanh chóng
Lý tưởng cho người mới bắt đầu và thử nghiệm các robot giao dịch

Loại tài khoản MT4 Fixed với khả năng Khớp lệnh Tức thời là lựa chọn tốt nhất cho giao dịch “thủ công”. Mức chênh lệch giá được cố định cho phép các nhà giao dịch thử nghiệm chiến lược giao dịch của mình và sử dụng nó trong tương lai cho giao dịch tự động. Các tài khoản MT4 Fixed hoàn toàn phù hợp với các nhà giao dịch ưa thích giao dịch dài hạn. Giá được đặt chuẩn xác tới hàng phần chục nghìn sẽ giúp bạn phân tích chi tiết diễn biến trên biểu đồ.

Chi tiết
Mức chênh lệch giá cố định
Các lệnh dừng lỗ được đảm bảo
Số dư của bạn luôn dương
báo giá 4 chữ số thập phân
Khớp lệnh Tức thì - khớp lệnh theo giá của bạn
MT4 NDD No Commission
Mở tài khoản dùng thử

Công nghệ NDD giúp cho việc giao dịch trực tiếp với các nhà cung cấp thanh khoản lớn trở nên khả thi. Mức chênh lệch giá tối thiểu và phí bằng không sẽ làm cho các giao dịch thậm chí còn có lợi hơn. Đây là loại tài khoản đặc biệt tốt cho giao dịch lướt sóng - giao dịch nhanh chóng nội trong một ngày duy nhất.

Chi tiết
Thanh khoản từ các ngân hàng lớn nhất thế giới
Mức chênh lệch giá thả nổi thấp
Không báo giá lại
Lệnh thị trường
Không có hoa hồng
Tốc độ khớp lệnh cao

Loại tài khoản MT4 NDD với khả năng Khớp lệnh thị trường là một lựa chọn hoàn hảo cho những người thích chiến lược giao dịch trong ngày như giao dịch lướt sóng (phương pháp giao dịch dựa trên số lượng vô hạn của các giao dịch ngắn hạn). Các tài khoản MT4 NDD được đặc trưng với tốc độ khớp lệnh cao, chênh lệch giá thả nổi rất ít và không có báo giá lại.

Chi tiết
Mức chênh lệch giá thả nổi thấp
Thanh khoản sâu từ các ngân hàng lớn nhất thế giới
Khớp lệnh Thị trường, không báo giá lại
Các lệnh có thể được khớp với giá tốt hơn so với chỉ định
Lựa chọn tốt nhất cho giao dịch với tin tức
Tốt nhất cho robot giao dịch lướt sóng

Các Tài khoản MTD ND5 được thiết kế cho nền tảng giao dịch phổ biến Meta Trader 5. Nó kết hợp những ưu điểm của các nền tảng giao dịch trước đó và phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong ngày và giao dịch tự động EA (expert advisors). Hơn nữa trong đó có một công cụ biểu hiện "độ sâu thị trường" được cài đặt sẵn, cung cấp cho các nhà giao dịch tình hình thị trường qua kênh trực tuyến cập nhật nhất.

Chi tiết
Mức chênh lệch giá thả nổi thấp
Tính thanh khoản cao từ Sucden Financia
Khớp lệnh Thị trường, không báo giá lại
«Độ sâu thị trường»
Tính năng kiểm tra robot giao dịch được cải thiện
Giao dịch tự động khả dụng

Tài khoản cTrader NDD là giải pháp tốt nhất cho chiến lược giao dịch trong ngày được triển khai trên nền tảng giao dịch cTrader, cung cấp nhiều cơ hội để phân tích và giao dịch hơn. Đối với các tài khoản cTrader NDD, công nghệ Không có Bàn Giao dịch (No Dealing Desk) được áp dụng, từ đó cho phép bạn giao dịch trực tiếp với các nhà cung cấp thanh khoản lớn trên toàn thế giới.

Chi tiết
Mức chênh lệch giá thả nổi thấp
Thanh khoản sâu từ các ngân hàng lớn nhất thế giới
Nền tảng giao dịch với khả năng phân tích rộng
Khớp lệnh Thị trường, không báo giá lại
«Độ sâu thị trường»
Giao diện web và ứng dụng dành cho thiết bị di động
cTrader
Zero Spread
Mở tài khoản dùng thử

Tài khoản giao dịch cTrader với mức chênh lệch gần như bằng 0 và công nghệ NDD cho phép bạn giao dịch trực tiếp với nhiều nhà cung cấp thanh khoản. Điểm đặc biệt của tài khoản là đòn bẩy siêu lớn - lên tới 1:1000 đối với các cặp tiền tệ và lên tới 1:400 đối với giao dịch vàng và bạc. Tài khoản này hoàn hảo để giao dịch trong ngày và sao chép tín hiệu giao dịch trên nền tảng cTrader Copy.

Chi tiết
Đòn bẩy lên tới 1:1000
Chênh lệch bằng 0
Nhiều nhà cung cấp thanh khoản
Tín hiệu giao dịch cTrader Copy
Nền tảng đám mây và ứng dụng di động
Khớp lệnh thị trường, không báo giá lại