Thông tin giao dịch

Trình cấp tin là một khối thông tin cập nhật tự động mà bạn có thể dễ dàng tích hợp vào trang web của bạn.

FIBO Group cung cấp các trình cấp tin sau:

  • Các báo giá tiền tệ
  • Lịch sự kiện kinh tế
  • Dự báo phân tích thị trường ngoại hối
  • Thông tin mở cửa giao dịch

Rất đơn giản, tất cả những gì bạn phải làm chỉ là cấu hình trình cấp tin được yêu cầu và sao chép/dán mã của nó vào mã trang web của bạn.

 

Dịch vụ này miễn phí với điều kiện bạn phải đặt một liên kết tới trang web của FIBO Group.

Chú ý! Nghiêm cấm việc thay đổi mã của trình cấp tin.

Giao dịch mở

Mã trình cấp tin:

Dự báo phân tích

Mã trình cấp tin:

Lịch sự kiện

Mã trình cấp tin