AUD/NZD

1.1092

0.31%

Cao: 1.1096

Thấp: 1.1057

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.05 -0.54 0.5 1

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/ZAR 12.22210000
AUD/SGD 0.88481000
AUD/SEK 6.82910000

FAQ