AUD/USD

0.6737

0.15%

Cao: 0.6741

Thấp: 0.6718

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.03 -0.34 0.8 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/ZAR 12.22210000
AUD/SEK 6.82910000
AUD/SGD 0.88481000
AUD/CAD 0.9210 0.07%

FAQ