EUR/USD

1.0928

-0.09%

Cao: 1.094

Thấp: 1.0927

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.2 -0.81 0.8 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/CHF 0.9664 -0.06%
EUR/RUB 86.94400000
GOLD 2465.8 0.28%
EUR/AUD 1.6219 -0.19%
EUR/CZK 25.246 -0.08%
BTC/USD 64868.01 0.8%
EUR/JPY 170.95 0.08%
EUR/DKK 7.4571 0%

FAQ