EUR/CZK

25.379

0.04%

Cao: 25.448

Thấp: 25.361

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
1.3 -3.1 0.6 0.6

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/CAD 1.4944 -0.07%
EUR/AUD 1.6428 0.16%
EUR/PLN 4.67990000
EUR/USD 1.0839 -0.13%

FAQ