EUR/AUD

1.6574

0.63%

Cao: 1.6579

Thấp: 1.6554

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.23 -0.92 1.5 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/PLN 4.67990000
EUR/CHF 0.9559 -0.45%
EUR/USD 1.0857 0.16%
EUR/CZK 25.375 -0.03%

FAQ