EUR/JPY

170.6

-0.12%

Cao: 171.08

Thấp: 170.1

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-2.3 1.03 0.8 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/CHF 0.9656 -0.14%
EUR/USD 1.0928 -0.09%
EUR/SEK 11.5524 0.22%
SGD/JPY 100.60700000
EUR/NOK 11.7412 0.24%
EUR/RUB 86.94400000

FAQ