EUR/CHF

0.9711

-0.28%

Cao: 0.9747

Thấp: 0.9703

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.04 0.36 0.8 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/JPY 171.00 -0.9%
CHF/NOK 10.59690000
EUR/USD 1.0942 0.4%
EUR/DKK 7.4570 0.01%
CHF/JPY 176.09 -0.62%
EUR/AUD 1.6203 0.13%
CHF/SEK 11.14840000
EUR/RUB 86.94400000

FAQ