USD/JPY

153.97

0.07%

Cao: 154.06

Thấp: 153.4

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-2.9 1.3 1 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/RUB 63.87500000
USD/CZK 23.364 0%
USD/HUF 361.28 -0.37%
USD/CAD 1.3810 0.02%

FAQ