USD/HUF

361.36

-0.35%

Cao: 362.33

Thấp: 360.94

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-2.7 -0.7 0.6 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/CAD 1.3809 0.01%
USD/CZK 23.361 -0.01%
USD/JPY 154.18 0.21%
USD/HKD 7.78350000

FAQ