USD/CZK

23.12

-0.37%

Cao: 23.235

Thấp: 23.12

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
2.4 -4.2 0.7 4.3

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/JPY 156.38 -1.22%
USD/HKD 7.78350000
USD/RUB 63.87500000
USD/HUF 357.72 -0.5%

FAQ