USD/CAD

1.3674

-0.05%

Cao: 1.3685

Thấp: 1.3671

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.08 -0.2 1.3 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/RUB 63.87500000
CAD/MXN 14.43230000
BTC/USD 64975.04 0.96%
USD/HUF 356.68 -0.15%
CAD/JPY 114.13 0.03%
USD/JPY 156.12 -0.01%
USD/ZAR 18.1585 -0.15%

FAQ