CAD/MXN

14.4323

Cao: 14.4323

Thấp: 14.4323

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/CAD 1.4904 0.28%
CAD/JPY 115.54 -0.2%
USD/CAD 1.3681 0.35%
CAD/CHF 0.6545 -0.2%

FAQ