GBP/NOK

12.0146

Cao: 12.0146

Thấp: 12.0146

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/CHF 1.1486 -0.09%
GBP/CAD 1.7769 -0.15%
GBP/NZD 2.1397 0.11%
GBP/AUD 1.9286 -0.21%
GBP/DKK 8.52840000

FAQ