GBP/CHF

1.1448

-0.46%

Cao: 1.1501

Thấp: 1.1438

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.63 0.87 1 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/JPY 199.31 -0.75%
GBP/NOK 12.01460000
GBP/CAD 1.7789 0%
GBP/DKK 8.52840000
GBP/AUD 1.9553 0.22%

FAQ