GBP/NZD

2.1806

0.24%

Cao: 2.1818

Thấp: 2.1796

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.55 -0.88 1.5 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/NOK 12.01460000
GBP/SEK 13.9065 0.33%
GBP/USD 1.2880 -0.26%
GBP/SGD 1.64810000

FAQ