GBP/AUD

1.9561

0.26%

Cao: 1.9564

Thấp: 1.9498

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.1 -0.22 1.3 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/ZAR 21.27380000
GBP/CAD 1.7803 0.08%
GBP/CHF 1.1438 -0.55%
GBP/DKK 8.52840000
GBP/NOK 12.01460000
GBP/JPY 199.19 -0.81%

FAQ