GBP/DKK

8.5284

Cao: 8.5284

Thấp: 8.5284

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/CHF 1.1612 -0.02%
GBP/CAD 1.7727 0.14%
GBP/NOK 12.01460000
GBP/AUD 1.9176 0.19%
GBP/JPY 204.76 -0.13%

FAQ