EUR/PLN

4.6799

Cao: 4.6799

Thấp: 4.6799

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/HUF 405.33000000
EUR/CAD 1.4944 -0.07%
EUR/GBP 0.8395 -0.13%
EUR/CZK 25.420 0.2%
EUR/AUD 1.6413 0.07%

FAQ