EUR/CAD

1.4895

0.22%

Cao: 1.4908

Thấp: 1.4892

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.07 -0.75 0.9 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
CAD/MXN 14.43230000
EUR/CZK 25.362 0.19%
EUR/PLN 4.67990000

FAQ