GBP/USD

1.3031

0.49%

Cao: 1.3041

Thấp: 1.2966

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.27 -0.45 0.8 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/ZAR 21.27380000
GBP/NZD 2.1386 -0.2%
GBP/SGD 1.64810000
GBP/SEK 13.7137 0.46%

FAQ