GBP/SEK

13.715

0.47%

Cao: 13.7801

Thấp: 13.6508

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-6.25 -0.85 0.8 0.7

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
GBP/USD 1.3032 0.5%
GBP/SGD 1.64810000
GBP/ZAR 21.27380000
GBP/NZD 2.1385 -0.21%

FAQ