EUR/SGD

1.4569

-0.21%

Cao: 1.4599

Thấp: 1.4558

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
0.3 -1.55 0.4 1.3

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/ZAR 19.8532 -0.48%
EUR/HUF 405.33000000
SGD/JPY 100.60700000
EUR/NZD 1.8257 0.23%
EUR/GBP 0.8398 -0.1%

FAQ