EUR/NZD

1.795

-0.38%

Cao: 1.8018

Thấp: 1.7921

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.01 -1.2 1 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
EUR/SGD 1.4650 0.03%
EUR/HUF 405.33000000
EUR/ZAR 19.8577 1.35%
EUR/GBP 0.8391 -0.18%

FAQ