CAD/CHF

0.646

0.09%

Cao: 0.6465

Thấp: 0.6449

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
AUD/CAD 0.9209 0.05%
CAD/JPY 114.15 0.04%
CAD/MXN 14.43230000

FAQ