Quy tắc giao dịch NDD của cTrader

Những lợi thế cơ bản của giao dịch trên các tài khoản của loại hình trên là:

  • Mức chênh lệch giá thả nổi tối thiểu
  • Khớp lệnh nhanh
  • Không báo giá lại
  • Khả năng giao dịch cả trên giá kim loại quý

Lệnh thị trường (Market order)

Các lệnh thị trường sẽ được thực hiện tại mức giá thị trường tốt nhất từ các nhà cung cấp thanh khoản khi lệnh được truyền đến hệ thống giao dịch điện tử, được thực hiện với công nghệ NDD (Không có bàn giao dịch). Do đó, có thể có sự trượt giá giữa giá mà bạn nhìn thấy trên nền tảng giao dịch (terminal) và giá khớp lệnh. Tuy nhiên, sự trượt giá như vậy cũng có thể có lợi cho bạn. Bởi vì hệ thống có thể cung cấp cho bạn tính thanh khoản cao, sự trượt giá này, trong điều kiện bình thường, hoặc là hầu như không tồn tại hoặc là không đáng kể. Trong các điều kiện thị trường với tính thanh khoản thấp hoặc biến động lớn, mức trượt giá thường cao hơn trên một thị trường ổn định.

Lệnh dừng (Stop order)

Khi giá đạt đến mức lệnh dừng trong cTrader, một yêu cầu thực hiện lệnh sẽ được truyền tới hệ thống giao dịch, tại đó lệnh sẽ được thực hiện tại giá thị trường tốt nhất từ các nhà cung cấp thanh khoản tại thời điểm lệnh được truyền tới hệ thống. Do đó, trong trường hợp lệnh dừng, cũng như trong trường hợp khớp lệnh thị trường, sự trượt giá giữa mức giá dừng và giá khớp lệnh có thể xảy ra. Tuy nhiên, sự trượt giá cũng có thể có lợi cho bạn. Thông tin bổ sung về các tính năng khớp lệnh thị trường có thể đọc thêm ở trên.

Lệnh giới hạn (Limit order)

Khi giá đạt đến mức giá của lệnh giới hạn trong cTrader, một yêu cầu khớp lệnh sẽ được truyền tới hệ thống giao dịch. Xin lưu ý rằng có thể thực hiện khớp lệnh một phần. Ví dụ, bạn muốn mua 200 lot EUR/USD ở tỷ giá 1,27500. Nếu chỉ có 100 lot ở mức giá này có sẵn để mua, tổng khối lượng cho giao dịch của bạn sẽ là 100 lot (không phải 200 lot), tức là khối lượng hiện có sẵn trên thị trường. Hiển nhiên, bạn có khả năng gặp phải việc khớp lệnh một phần chỉ khi xử lý các giao dịch khối lượng lớn.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng một lệnh giới hạn, bạn sẽ không bao giờ gặp phải mức giá xấu hơn giá đã được nêu trong lệnh của bạn, tức là lệnh của bạn sẽ được khớp ở mức giá được yêu cầu hoặc ở mức giá tốt hơn.

Lệnh giới hạn dừng (Stop limit order)

Khi giá đạt đến mức lệnh dừng, một yêu cầu thực hiện lệnh sẽ được truyền tới hệ thống giao dịch, tại đó lệnh sẽ được thực hiện theo giá thị trường tốt nhất từ ​​các nhà cung cấp thanh khoản tại thời điểm lệnh đến hệ thống (nếu giá khớp lệnh khác với giá được đặt cho Lệnh dừng một số pip mà không vượt quá giá trị được đặt cho Lệnh giới hạn). Trong trường hợp số pip ấy vượt quá giá trị được chỉ định, Lệnh giới hạn dừng sẽ tự động bị hủy. Trong trường hợp lệnh dừng, cũng như trong trường hợp khớp lệnh thị trường, sự trượt giá giữa mức giá dừng và giá khớp lệnh có thể xảy ra. Tuy nhiên, sự trượt giá này cũng có thể có lợi cho bạn.

Yêu cầu ký quỹ

Nếu bất cứ lúc nào «Vốn sẵn có» (Equity - số dư hiện tại bao gồm các vị thế mở) bằng hoặc nhỏ hơn 20% số tiền ký quỹ được giữ cho các vị thế mở, đại lý giao dịch có toàn quyền đóng bất kỳ vị thế mở nào để duy trì các mức yêu cầu ký quỹ cần thiết.

Trong các ngày cuối tuần và ngày lễ, yêu cầu ký quỹ có thể tăng từ khoảng 1% đến 3% (nghĩa là tỷ lệ đòn bẩy lớn nhất có thể cho giai đoạn này sẽ là 1:33). Khách hàng cần phải đưa vị thế mở của mình về mức yêu cầu ký quỹ đã được tăng lên ít nhất 30 phút trước thời điểm giao dịch bắt đầu.

Các giới hạn

Một khách hàng có thể mở tối đa 10 tài khoản cTrader NDD. Nếu muốn mở quá giới hạn đó, xin hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng qua mục Hỗ trợ trong Tài khoản cá nhân.