USD/SGD

1.3392

-0.39%

Cao: 1.3444

Thấp: 1.3388

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.9 -0.6 0.8 0.6

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
SGD/JPY 100.60700000
USD/NOK 10.7329 0.01%
USD/CHF 0.8875 -0.64%
USD/SEK 10.5159 -0.25%
USD/DKK 6.8155 -0.38%
USD/PLN 4.41960000

FAQ