USD/DKK

6.8772

0.05%

Cao: 6.8886

Thấp: 6.8727

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-4.88 1.43 0.8 0.6

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
USD/NOK 11.0105 0.02%
USD/ZAR 18.3140 -0.28%
USD/MXN 19.75800000
USD/HKD 7.78350000
USD/SGD 1.3434 -0.15%

FAQ