USD/CHF

0.8835

0.02%

Cao: 0.8846

Thấp: 0.8822

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.34 0.67 0.9 0.8

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
CHF/SEK 11.14840000
BTC/USD 64975.04 0.96%
USD/HKD 7.78350000
USD/MXN 19.75800000
CHF/NOK 10.59690000
USD/NOK 10.7433 0.29%
USD/SGD 1.3398 -0.01%
CHF/JPY 176.60 -0.05%
USD/SEK 10.5694 0.29%

FAQ