NZD/CAD

0.8323

0.71%

Cao: 0.8323

Thấp: 0.8264

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.39 -0.08 1 1.4

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
NZD/USD 0.6093 0.78%
NZD/JPY 95.26 -0.48%
NZD/SGD 0.8157 0.39%
NZD/CHF 0.5404 0.04%

FAQ