NZD/CHF

0.5408

0.11%

Cao: 0.5432

Thấp: 0.5397

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-0.75 0.45 0.7 1.5

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
NZD/CAD 0.8322 0.7%
NZD/SGD 0.8155 0.37%
NZD/USD 0.6092 0.76%

FAQ