NZD/JPY

90.7

-0.62%

Cao: 90.85

Thấp: 90.47

Diễn biến thị trường

Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
0%

Tâm lý Nhà giao dịch

Tỉ lệ số lệnh mua và bán, không tính tới khối lượng của chúng

Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút

Seller Buyer
0%
100%
Swap Short Swap Long Factor Short Factor Long
-1.8 0.7 0.8 1

Connected Tools

Tên Current price Thay đổi cuối cùng
NZD/CAD 0.8144 -0.53%

FAQ