CFD – Thay đổi phiên giao dịch tạm thời

23 Ngà 2019

CFD – Thay đổi phiên giao dịch tạm thời

Kính thưa Quý Khách!

Vào ngày 27 tháng 10, Châu Âu sẽ chuyển sang múi giờ mùa đông và tại Hoa Kỳ, quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 11, từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, lịch giao dịch của hầu hết các CFD sẽ bị thay đổi. Quý khách có thể xem sự thay đổi tại đây.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.