CFD - Rollover (CORN, WHEAT, SOY)

23 Ngà 2019

CFD - Rollover (CORN, WHEAT, SOY)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho hợp đồng SOY sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 10: Hợp đồng tháng 1 (WHEAT.JAN0), hợp đồng tháng 11 (SOY.NOV9) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng SOY. NOV9 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 30 tháng 10.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.