Thay đổi thời gian giao dịch

21 Ngà 2019

Thay đổi thời gian giao dịch

Kính thưa quý khách hàng!

Do sự thay đổi múi giờ sang múi giờ mua đông ở châu Âu vào ngày 27 tháng 10 còn Hoa Kỳ sẽ thay đổi múi giờ muộn hơn một tuần vào ngày 3 tháng 11, lịch giao dịch sẽ được thay đổi từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11:

Ngoại hối:

  • Bắt đầu thời gian giao dịch: Thứ Hai 00:05 EET
  • Kết thúc thời gian giao dịch: Thứ Sáu 22:55 EET

Kim loại:

  • Bắt đầu thời gian giao dịch: Thứ Hai 00:05 EET
  • Kết thúc thời gian giao dịch: Thứ Sáu 22:55 EET

Nghỉ phiên giao dịch: 22:55-00:05 EET.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.