CFD - Rollover NATGAS, GASLN, HTOIL

16 Ngà 2019

CFD - Rollover NATGAS, GASLN, HTOIL

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng NATGAS, GASLN, HTOIL sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 10: Những hợp đồng tháng 12 sẽ được đưa vào hoạt động (NATGAS.DEC9, GASLN.DEC9, HTOIL.DEC9); những hợp đồng tháng 11 (NATGAS.DEC9, GASLN.DEC9, HTOIL.DEC9) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng NATGAS.NOV9 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 28 tháng 10, các lệnh mở theo hợp đồng GASLN.NOV9, HTOIL.NOV9 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 30 tháng 10.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.